Kontakt TOLKERIET

På e-mail:         [email protected]


På mobil/sms:    4035 4803


Uanset kontaktform gives svar på din besked hurtigst muligt.


OBS! Tolkeriet benytter sig af Rmail to Gmail, der kan afsende mails krypteret, og giver modtageren mulighed for også at svare krypteret ved at klikke på linket i mailen.

Krypteret svar kræver ikke, at modtageren har Rmail installeret.

Tolkeriet kan ikke læse mails, hvis brødtekst er krypteret med et andet system, der kræver certifikater eller nøgler, fx S/MIME.


Offentlige myndigheder og instanser kan bestille tolk

gennem brug af Tolkeriets e-boks, der er indstillet til at

modtage post fra alle offentlige instanser.

Benyt vores CVR nummer 34510725.


Tolk kan også bestilles ved at sende en mail til Tolkeriet med oplysninger om hvor og hvornår, der ønskes tolk. Undlad at

skrive brugernavne og øvrige oplysninger.

Efter Tolkeriet har besvaret henvendelsen krypteret, kan bestiller svare på denne mail krypteret ved at bruge linket.

Ved bestilling af tolk oplys da venligst følgende:

- Dato og tidspunkt (start og slut) for tolkningen

- Tegnsprogsbrugers navn og cpr-nummer / fødselsdato

- Adresse, hvor tolkningen skal foregå


- Kort om indholdet, fx møde med sagsbehandler

- Kontaktoplysninger til hørende deltager, fx sagsbehandlers tlf.nr

- Andre oplysninger, fx 'borgers forældre deltager ved mødet';

  'mødet foregår på fremmedsprog'; 'ved mødet deltager også

   NN som supervisor'; eller lignende


- Hvem bestiller opgaven

- Faktureringsadresse og EAN-nummer på den, der betaler

Ved afbestilling / aflysning af tolk:

Opgaver aflyst senest 5 hverdage før opgavestart er aflyst rettidigt.


Det betyder, at en fredagsopgave med start kl. 12 er rettidigt

aflyst, hvis afbestillingen sker senest fredagen inden kl. 12,

og en mandagsopgave med start kl. 10 er rettidigt aflyst, hvis

den afbestilles senest kl. 10 om mandagen ugen før.


Anvendes eksterne tolkeleverandører på en opgave, er det

denne leverandørs afbestillingsfrister, der gælder (oftest 7 døgn).


Vær opmærksom på fakturering ved for sen afbestilling

- se menupunktet 'Produkter og priser'.