Velkommen til TOLKERIET

TOLKERIET - Tegnsprogstolkning


• Er etableret 1. august 2012


•  Leverandør til STUK og DNTM 2022-2027 i hele DK

   som del af Tolkekonsortiet.

   DNTM leverandør i Region Sjælland 2016-2017 som

   del af Tolkekonsortiet, og i Region Hovedstaden via

   anden leverandør.

   DNTM leverandør i Region Sjælland 2018-2019 som

   del af Tolkekonsortiet


• Leverandør til STUK i Region Sjælland 2015-2019


• Leverandør til tolkeopgaver i kommuner, jobcentre,

   på sygehuse/hospitaler, skoler, arbejdspladser mv.


• Samarbejder med andre selvstændige tegnsprogs-

   tolke og leverandører af tegnsprogstolkning.


Virksomheden ejes og drives af examineret

tegnsprogstolk Helle Holm-Andersen og er

beliggende i hjertet af Sjælland.


På de næste sider finder du alle de oplysninger,

der er behov for ved bestilling af tegnsprogstolk.


Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer,

så send en mail til: [email protected] - eller

ring på/ send sms til mobilnummer: 4035 4803.


Pr. 10. september 2020 træder en ny / ændret bekendtgørelse i kraft.

BEK nr. 1317 om kompensation til handicappede

i erhverv omhandler betingelserne for personlig

assistance i form af tegnsprogstolk til døve og

hørehæmmede, som er i job.

Bekendtgørelsen fastsætter satser prisstruktur og zonetakster, som er meget lig CFDs seneste fra 2019.

Men som noget nyt er CFD er ikke længere nævnt som prisfastsættende tolkeleverandør i lovgivningen.

Læs BEK nr. 1317 her som pdf:

Pr. 1. april 2019 hæves zonetaksterne for

jobcenteropgaver jf. CFDs prisjustering.


Fra 1. februar 2020 ændrer CFD prisstruktur og

giver samtidig tillæg et nyk opad.

Se ændringerne her:

Tak for besøget.................og på gensyn!!! 

GDPR:

EUs persondataforordning er trådt i kraft 25.05.18.

Se vores side om Tolkeriets fortrolighedspolitik

Siden sidst redigeret 05-12-2022